Reglement voor huurders

Aankomst / vertrek

Controleer bij aankomst de inventaris van de bungalow. Eventuele gebreken dient U binnen 24 uur bij de receptie te melden, anders kunt U hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De ochtend van uw vertrek moet de bungalow worden vrijgemaakt vóór 10.00 uur. Wij controleren de bungalow na uw vertrek. Vergeet niet de sleutel en eventueel uw bankgegevens bij de receptie af te geven.

Verwarming

Bij aankomst tussen 1 november en 31 maart staat de verwarming van uw bungalow al aan. Om het warmer te krijgen moet U enkel de thermostaat hoger zetten. Heeft de bungalow een CV installatie, dan bevindt de thermostaat zich meestal onder de trap. Indien de bungalow over kachels beschikt vindt u voor elke kachel de thermostaat onder het klepje aan de rechter zijkant. Bij vorst vragen wij u zowel overdag als ’s nachts steeds de badkamerdeur open te laten staan. Voor de geiser: Lees goed de gebruiksaanwijzing in de groene informatiemap. Mocht er in de bungalow geen exemplaar voorhanden zijn, dan kunt u er een afhalen bij de receptie. Om te kunnen koken dient u het gele gaskraantje onder het gasfornuis open te zetten. Bij aankomst tussen 1 april en 31 oktober, dan moet U om gas te hebben misschien nog de hoofdkraan opendraaien. Deze gele kraan vindt U meestal in de keuken aan de buitenwand onder het raam, ofwel buiten bij het grijze meterkastje.

Verblijf

Motorhomes of campers, kampeerauto’s, caravans, vouwwagens, tenten, tenttrailers of enige ander vorm van tijdelijk verblijf is niet toegestaan.

Afval

Afvalscheiding is verplicht. Dat wil zeggen dat glas, groenafval, papier/karton en huisafval (“restafval”) gescheiden moeten worden. Daarnaast beschikken wij over containers voor “PMD” (plastic, metaal, drankkartons). Deze zijn bedoeld voor plastic pet-flessen, drank –of conservenblikjes en drankkartons van het type “tetra-pack”. De nodige containers en glasbollen vindt u beneden aan het park in ons eigen containerpark. Het niet respecteren van deze verplichting kan zware boetes veroorzaken. (Er is cameratoezicht op het containerpark !) In het keukenpakketje dat U bij aankomst bij de receptie gekregen heeft, vindt U o.a. een composteerbaar zakje voor groenafval en een gewone vuilniszak voor het overige afval. Met grof vuil kunt u kosteloos terecht in het containerpark van Barvaux. Het containerpark is open op werkdagen van 13 tot 19 uur en ’s zaterdags van 10 tot 18 uur.

Brandpreventie / barbecue

Vanwege het brandgevaar is het maken van open vuur op minder dan 100 meter van een bos bij wet verboden. Vuurwerk of barbecueën is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Indien u wenst te barbecueën, kunt u hiervoor terecht naast de jeu de boules-baan. Het nodige materiaal is te verkrijgen in het restaurant. U kunt ook terecht bij de winkel voor barbecue-pakketjes (graag één dag vooraf reserveren!)
Elke woning is voorzien van een brandblusser. De brandputten in het park zijn aangeduid met een rode H. Deze moet u vanzelfsprekend altijd vrij houden. In geval van brand verzoeken wij u zo vlug mogelijk de receptie te waarschuwen.

Elektriciteit

De hoofdschakelaar en de zekeringen vindt u in elke bungalow in de keuken aan de raamkant. Bij een te zware belasting van het net springt de hoofd-zekering. Dit kunt u zelf corrigeren door een/enkele apparaten uit te zetten en de zekering in de oude stand terug te zetten. Wanneer u dan nog geen stroom heeft, zit de storing ergens anders en dient u de receptie of de technische dienst te waarschuwen. Daar de bungalows voorzien zijn van een beperkt vermogen is het NIET toegestaan om zware elektrische apparaten te gebruiken. (frituurpan, fondueset, tosti-ijzer,…) Let op: het opheffen door de technische dienst van stroomstoringen t.g.v. het gebruik van te zware apparaten is voor rekening van de huurder !

Gas(fornuis)

Indien de bungalow over centrale verwarming beschikt, moet u om te kunnen koken het gele gaskraantje onder het gasfornuis opendraaien en nakijken of de hoofdkraan* open is. In bungalows met gaskachels moet u ook de hoofdkraan* openzetten. Deze bevindt zich buiten bij het grijze kastje of rechts binnen in de keuken onder het raampje.

*In de periode 1/11 >> 31/03 is de hoofdkraan altijd geopend ! Het gasverbruik wordt op basis van een forfaitair bedrag per overnachting (zie onze tarievenlijst) vooraf of bij aankomst afgerekend.

Huisdieren

Huisdieren (maximum 2) zijn in sommige bungalows mits voorafgaand overleg toegestaan. Bij vertrek bent u verplicht de eindschoonmaak door ons te laten doen. In het park dienen honden ALTIJD aangelijnd te zijn. Zorg dat uw hond een halsband draagt, voorzien van naam en telefoonnummer. Een in het bos lopende hond wordt hier zonder pardon neergeschoten i.v.m. het voorkomen van hondsdolheid. Honden moeten (ook buiten het park) aangelijnd worden. Dringend verzoek om uw huisdieren noch op het bankstel noch op de bedden te laten. Sunclass beschikt over een hondentoilet. Dit bevindt zich achter de jeu de boules-baan. Het is niet toegestaan uw hond op het voetbalveld uit te laten. Denk er aan dat een bungalow “huisdieren niet toegelaten” geen waterdichte garantie is voor de afwezigheid van huisdieren tijdens een vorig verblijf.

Inventaris

Mocht u onverhoopt iets breken, beschadigen of onklaar maken, geeft u dat svp door aan de receptie zodat een en ander -meestal voor een gering bedrag verrekend kan worden. Over het algemeen zijn alle kleine inventarisartikelen (serviesgoed, glaswerk, keukengerei enz…) bij de receptie op voorraad. Vergeet niet: na u komen er weer andere gasten ! Zorg er voor dat serviesgoed, klein meubilair en andere inventarisartikelen niet in andere bungalows terecht komen. De eigenaren zijn zeer gehecht aan hun eigen spulletjes…

Internet

Om technische redenen kunnen wij u (nog) geen internetaansluiting aanbieden in de bungalows. Via een gratis hotspot in en rond het restaurant kunt u daar met uw eigen laptop gratis internetten. In het restaurant is gratis een PC ter beschikking. Het gebruik van downloadprogramma’s, online gaming of streaming van televisie/video/radio (“uitzending gemist”, YouTube…) is echter NIET toegestaan.

Parkeren

U kunt bijna altijd in de buurt van uw bungalow parkeren. Wij vragen u dan ook uw auto zo dicht mogelijk langs de kant van de weg te plaatsen, op de van grind voorziene parkeerplaatsen. Parkeren bij de bungalow op de binnenpaden is niet toegestaan. Indien u dit toch doet bestaat de kans dat wij uw wagen laten wegslepen op uw risico en kosten.

(Nacht)lawaai

Indien u de radio of CD-speler aan heeft staan, hou dan (zeker buiten) rekening met andere gasten. Niet iedereen waardeert harde muziek. Wees zeker voorzichtig na 22.00 uur !

Receptie

Tijdens de schoolvakanties: Van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00, op vrijdagen tot 21:00. Buiten de schoolvakanties: Van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:00, op vrijdagen tot 21:00 Bij de receptie kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met verhuur, toeristische informatie, ansichtkaarten en wandelingen, wasmuntjes, bestellen van brood, verhuur van bed –en badlinnen, fietsen, sportmateriaal, inschrijven voor het recreatieprogramma, een batterijverzamelaar…

Noodhulp

Buiten de openingstijden van de receptie kunt u voor NOODGEVALLEN gebruik maken van de parlofoon die bij naast de deur van de receptie hangt.

Schoonmaak

De gast dient bij vertrek de bungalow schoon achter te laten; klaar voor gebruik door de volgende gast. Indien u dit werk zelf aanpakt, moet u het volgende in acht nemen: zorg dat de bungalow in zijn totaliteit schoongemaakt wordt, ook de slaapkamers, pannen, glaswerk, koelkast ontdooien en schoonmaken. Indien u de bungalow door onze schoonmaakploeg laat schoonmaken hoeft u slechts te zorgen dat alles aan de kant is, de koelkast ontdooid en schoongemaakt is, het beddengoed keurig opgevouwen is, de vuilnisbakken leeg en schoon zijn en de afwas gedaan is. Let u er wel op dat u bij vertrek de koelkastdeur en het deurtje van het vriesvak op een kier laat staan, bijvoorbeeld d.m.v. een houten lepel of een pannenlap tussen de deur. Dit voorkomt schimmelvorming. LET OP : Wanneer u een of meer huisdieren meebrengt of indien u in groep verblijft, is het schoon laten maken van de bungalow verplicht.

Televisie

Via de lokale kabelmaatschappij en via satelliet bieden wij u de meest courante televisiezenders uit Nederland en België. Bij vertrek verzoeken wij U altijd de stekker en de antenneplug van de TV en de radio uit te trekken. Wacht in de winter minstens een uur vooraleer de TV aan te zetten: condens is immers dodelijk voor een TV.

Water

Wij vragen u zuinig om te gaan met water. Bij warm weer is drinkwater in de Ardennen een kostbaar goed. DE AUTO WASSEN OP HET PARK IS NIET TOEGESTAAN!

Zwembad

Openingstijden: afhankelijk van seizoen en bezetting. Zie receptie en het infokanaal kabeltelevisie. Let op: duiken en balspelen zijn in het bad verboden.

Vergeten spullen

Indien u na afloop van uw verblijf vaststelt dat u iets in de bungalow hebt achtergelaten kan dat bij de receptie worden gemeld. Teruggevonden spullen kunnen tegen kostprijs (verpakking + verzending) worden teruggestuurd.

Aansprakelijkheid

Bungalowpark Sunclass Durbuy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

  • Diefstal, verlies of schade (van welke aard dan ook) tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons park.
  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.

Wettelijke aansprakelijkheid

Eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de door het beheer gestelde regels, is voor rekening van de overtreder. Het beheer heeft het recht om gasten die de parkregels niet in acht nemen onmiddellijk van het terrein te verwijderen. Het beheer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of persoonlijk letsel.